Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 74523180 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Pojistné produkty zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. 060431PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Spotřebitelské úvěry zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 74523180 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.